Munnbind og åndedrettsvern

Hva er forskjellen på munnbind klasse I, II, IIR og åndedrettsvern?

Klasse I: Er det vanligste munnbindet, som er anbefalt for folk flest. Disse stopper de store dråpene om en nyser eller hoster og har høy filtreringsgrad. De er likevel ikke helt tette, slik at smitte kan likevel komme både inn og ut igjennom maskene. Dette skjer fordi de ikke er væskebestandig. De er anfalt for allmenn befolkning og det anbefales at de byttes oftere. Dette munnbindet beskytter dermed omgivelsene for å bli smittet av den som bruker munnbindet.

Klasse II og IIR: Er regnet som kirurgiske munnbind og bør ifølge FHI være forbeholdt til helsepersonell. Disse kan brukes ved kontakt med personer med stadfestet eller mistenkt smitte med koronasykdom (covid-19).

FFP-maske: Åndedrettsvern er klassifisert som verneutstyr og er ansiktsmasker med filter som forhindrer inhalering av støv og partikler i lufta. Disse er først og fremst for helsepersonell med nær pasientkontakt og som er utsatt for smitte av luftbårne virus og bakterier. Om masken ikke har ventil beskytter den både den som har på seg masken og de rundt, om den har ventil beskytter den fremdeles den som har på seg masken svært godt, men de som er rundt litt mindre.
Aerosoler (FFP1/2) og luftbårne partikler (FFP3)
EN149 er standarden for filtreringsklasser for åndedrettsvern i Norge/EU
FFP3 er den eneste som er godkjent for luftbåren smitte (for eksempel. Turberkulose)

Når brukes munnbind og når brukes åndedrettsvern?

Dette avhenger av risiko som en kan bli utsatt for.
For smitte fra bakterier og virus vil det i de fleste situasjoner holde med munnbind da disse reduserer risiko for smitte via dråper (dråpesmitte), blodsprut, spytt og andre kroppsvæsker. Disse dråpene er gjerne større. Pasienter kan også bruke munnbind for å redusere smitterisiko til andre i nærheten. Munnbind er derimot ikke helt tette på sidene og beskytter ikke nok der hvor det er mye støv, eller aerosoler (flyvende oppløst væske) i luften.

Respiratormasker reduserer risiko for å bli utsatt for luftbårne forurensinger som er mindre, f.eks. støvpartikler, gasser eller mikrober (bakterier og virus). En må derimot aldri bruke filtrerende åndedrettsvern (filtrerende halvmasker) i et miljø som er direkte farlig for liv og helse (for eksempel kjemiske laboratorier). Her må man minst bruke halvmaske med filterventil.

Se mer av våre munnbind og masker her