+47 23 06 73 30 info@aet.no

OM OSS

AET er en ledende leverandør av produkter, service og løsninger tillaboratorier,
renrom og produksjonsbedrifter. Selskapets kunder er farmasøytisk industri,
bioteknologi, elektronikk og virksomheter innenfor helsesektoren.

VÅRE MEDARBEIDERE

AET – Arbeidsmiljø og Energiteknikk AS ble etablert i 1987 og er en ledende leverandør av produkter, service og løsninger til laboratorier, renrom og produksjonsbedrifter. Selskapets kunder er farmasøytisk industri, bioteknologi, elektronikk og virksomheter innenfor helsesektoren.

Selskapet har syv medarbeidere og har hovedkontor i Oslo og avdelingskontor i Kongsberg. AET er en del av RA-Gruppen med rundt 20 medarbeidere og base i Oslo. RA-Gruppen er Great Place to Work sertifisert og kåret blant de beste i sin klasse. AET er Miljøfyrtårnsertifisert og har styringssystemer i henhold til ISO9001 for kvalitet og ISO26000 for samfunnsansvar.

AET – en komplett leverandør av utstyr og rekvisita til renrom, rene miljøer og desinfisering.


Barbro Reisersøl – Daglig leder


Lili Marita Jahnsen – Produktveileder


Ann Cathrin Skullestad – Logistikkmedarbeider


Hans Erik Lian – Markedssjef

VÅR HISTORIE

AET – Arbeidsmiljø og Energiteknikk AS ble etablert i 1987 av Kjell Røsjø. AET leverte i starten hovedsakelig prosjektering og installasjon av renrom. Etter kort tid kunne AET også tilby forbruksmateriell til ultra-rene miljøer. AET ble raskt involvert i større renromsprosjekter som f eks NTNU i Trondheim, Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana, Forsvarets forskningsinstitutt på Kjeller og Telenor.

Senere opprettet AET en salgsavdeling som blant annet kunne tilby LAF-benker, sikkerhetskabinetter, isolatorer og operasjonslamper. AET utførte også service og validering av renrom.

De første isolatorene for cytostatika produksjon ble levert i 1993 til sykehusapoteket ved Rikshospitalet. AET har levert over 100 isolatorer til sykehusapotek, laboratorier og farmasøytisk industri i Norge og 50 til det svenske markedet.

I februar 2020 ble den tekniske avdelingen med LAF benker og sikkerhetskabinetter solgt til GK Inneklima AS.