Personvern

Personvernerklæring kunder 

Personvernerklæring for AET – Arbeidsmiljø og Energiteknikk AS

Denne personvernerklæringen gjelder firma- og personopplysninger innsamlet av AET – Arbeidsmiljø og Energiteknikk AS gjennom opprettelse av kundeforhold eller annen kontakt som medfører registrering av personopplysninger. Spørsmål angående denne erklæringen eller emner berørt i denne erklæringen, kan rettes til:
Pål-Espen Tørisen, telefon: 901 79 750.

1. Formålet med innsamling og registrering
Vi ber om personopplysninger når:
Ditt firma registres som ny leverandør og du er kontaktperson. Dersom du er i kontakt med oss i andre sammenhenger som medfører behov for registrering av personopplysninger. Dette kan f.eks. være som potensiell samarbeidspartner innenfor et prosjekt, utvikling av en forretningside eller et investerings case.

2. Hva slags opplysninger kan bli registrert?
Firma kredittopplysning
Firmanavn
Organisasjonsnummer
Ditt navn som kontaktperson med e-post og telefon
Firmaadresse

3. Hvem får tilgang til disse opplysningene?
Disse opplysningene brukes kun internt av nøkkelpersonell i AET – Arbeidsmiljø og Energiteknikk AS. Alle våre underleverandører er underlagt databehandleravtaler som sikrer at dine personopplysninger lagres på sikre systemer i Norge, at de ikke blir overført til andre og at de blir behandlet i tråd med gjeldende lover og regler. Underleverandørene og deres ansatte er av denne avtalen forpliktet til å bevare taushet om så vel kundeforhold som opplysninger vi lagrer og behandler hos dem. Dette, sammen med våre egne interne instrukser og rutiner, er med på å redusere risikoen for uønsket bruk og spredning av personopplysninger under vår kontroll til et minimum. Våre rutiner blir
jevnlig gjennomgått og kontrollert for å sikre fortsatt samsvar med gjeldende lover og regler.

4. Lagring og oppbevaring
AET – Arbeidsmiljø og Energiteknikk AS lagrer ikke personopplysninger i lengre tidsrom enn det som er lovlig og nødvendig i forhold til de formålene opplysningene ble samlet inn for. Lagringsperioden vil variere avhengig av til hvilke formål opplysningene ble registrert. Dersom all lovlig bruk av opplysningene er opphørt og ingen ytterligere lovmessige krav gjør at opplysninger fortsatt må lagres, vil disse bli rutinemessig slettet fra våre systemer senest innen 3 måneder etter at formålet er opphørt.

5. Rett til innsyn i, rettelser av og sletting av personopplysninger
Du har når som helst rett til å få innsyn i hvilke opplysninger vi har registrert om deg. Du har også rett til å få korrigert feilaktige eller endrede opplysninger, trekke tilbake ett eller flere samtykker angående forskjellig bruk av opplysningen og til å be om at opplysningene slettes. Vær oppmerksom på at noen opplysninger kan måtte lagres på grunn av
offentlige pålegg, lover og regler. Bruk kontaktinformasjon nederst i dette dokumentet for slike henvendelser.

6. Utkopiering av registrerte opplysninger og tilknyttet informasjon
Om ønskelig kan det rekvireres en elektronisk kopi av de registrerte opplysningene og eventuelle tilknyttede data. Se kontaktinformasjon nederst i dette dokumentet for slike henvendelser.

7. Klage
Dersom du mener dine opplysninger er registrert på feilaktig grunnlag, blir benyttet i strid med dine interesser, eller blir benyttet på en måte som kan forårsake urimelige negative konsekvenser for deg som person, har du rett til å bringe saken opp for det norske Datatilsynet. Kontaktinformasjon og retningslinjer finner du på deres hjemmeside
www.datatilsynet.no.

AET – Arbeidsmiljø og Energiteknikk AS
Fjordalléen 14, 0250 Oslo
Tlf.: 901 79 750
info@aet.no

Personvernerklæring for besøkende til og brukere av AETs nettsted

Anonyme brukerdata. Besøkende kan fritt bruke AETs sine nettsider anonymt. Alle besøk på våre nettsider blir registrert av oss, men denne informasjonen kan i utgangspunktet ikke knyttes til deg som person.

Google Analytics. Vi bruker Google Analytics for å gi oss generell statistikk om hvordan nettstedet brukes slik at vi kan forbedre innholdet vårt. IP-adressen din blir automatisk anonymisert, slik at statistikken ikke kan spores tilbake til deg som enkeltperson.

Personlige brukerdata. Du behøver ikke oppgi kontaktdata for å laste ned informasjon fra våre nettsteder. Dersom du fyller ut kontaktskjema hvor du oppgir navn, epost, telefon og hva saken gjelder, vil vi følge deg opp. Personopplysningene vil ikke bli solgt eller gitt videre til tredjepart.

I det aktuelle skjemaet ber vi om aktivt samtykke fra deg om at du godtar vilkårene. Et samtykke innebærer at informasjonen du avgir blir lagret av AET. Hvis du gjennom slik registrering i skjema på aet.no har avgitt personlig informasjon som e-postadresse, navn og lignende, kan informasjonen nevnt i første avsnitt i gitte tilfeller knyttes til deg som
person.

AET bruker denne informasjonen blant annet til å levere (aktivere) den aktuelle tjenesten eller ressursen til deg, tilpasse videre kommunikasjon
og nettstedets innhold etter dine preferanser. Nøyaktig hvilken informasjon som blir lagret og hvordan den blir benyttet, avhenger blant annet av hva slags informasjon du har registrert.

Hvordan vi lagrer og bruker personlige data. Personopplysninger du avgir til lagres og brukes bare i tråd med formålene nevnt ovenfor og på en sikker måte.

Deling av innlegg på våre sosiale nettsteder. Når du deler innlegg, legges informasjon inn der og da hos nettsamfunnet du velger. Hvordan det aktuelle nettsamfunnet håndterer dataene videre, reguleres av din avtale med nettsamfunnet. Informasjon om at du har delt et innlegg lagres imidlertid ikke hos oss.