+47 23 06 73 30 info@aet.no
PERSONVERNERKLÆRING KUNDER

Personvernerklæring for AET – Arbeidsmiljø og Energiteknikk AS

Denne personvernerklæringen gjelder firma- og personopplysninger
innsamlet av AET – Arbeidsmiljø og Energiteknikk AS gjennom
opprettelse av kundeforhold eller annen kontakt som medfører
registrering av personopplysninger. Spørsmål angående denne
erklæringen eller emner berørt i denne erklæringen, kan rettes til:
Pål-Espen Tørisen, telefon: 901 79 750.

1. Formålet med innsamling og registrering
Vi ber om personopplysninger når:
Ditt firma registres som ny leverandør og du er kontaktperson.
Dersom du er i kontakt med oss i andre sammenhenger som medfører
behov for registrering av personopplysninger. Dette kan f.eks. være som
potensiell samarbeidspartner innenfor et prosjekt, utvikling av en
forretningside eller et investerings case.

2. Hva slags opplysninger kan bli registrert?
Firma kredittopplysning
Firmanavn
Organisasjonsnummer
Ditt navn som kontaktperson med e-post og telefon
Firmaadresse

3. Hvem får tilgang til disse opplysningene?
Disse opplysningene brukes kun internt av nøkkelpersonell i
AET – Arbeidsmiljø og Energiteknikk AS. Alle våre underleverandører er
underlagt databehandleravtaler som sikrer at dine personopplysninger
lagres på sikre systemer i Norge, at de ikke blir overført til andre og at
de blir behandlet i tråd med gjeldende lover og regler.
Underleverandørene og deres ansatte er av denne avtalen forpliktet til
å bevare taushet om så vel kundeforhold som opplysninger vi lagrer og
behandler hos dem. Dette, sammen med våre egne interne instrukser og
rutiner, er med på å redusere risikoen for uønsket bruk og spredning av
personopplysninger under vår kontroll til et minimum. Våre rutiner blir
jevnlig gjennomgått og kontrollert for å sikre fortsatt samsvar med
gjeldende lover og regler.

4. Lagring og oppbevaring
AET – Arbeidsmiljø og Energiteknikk AS lagrer ikke personopplysninger i
lengre tidsrom enn det som er lovlig og nødvendig i forhold til de
formålene opplysningene ble samlet inn for. Lagringsperioden vil variere
avhengig av til hvilke formål opplysningene ble registrert. Dersom all
lovlig bruk av opplysningene er opphørt og ingen ytterligere lovmessige
krav gjør at opplysninger fortsatt må lagres, vil disse bli rutinemessig
slettet fra våre systemer senest innen 3 måneder etter at formålet er
opphørt.

5. Rett til innsyn i, rettelser av og sletting av personopplysninger
Du har når som helst rett til å få innsyn i hvilke opplysninger vi har
registrert om deg. Du har også rett til å få korrigert feilaktige eller
endrede opplysninger, trekke tilbake ett eller flere samtykker angående
forskjellig bruk av opplysningen og til å be om at opplysningene slettes.
Vær oppmerksom på at noen opplysninger kan måtte lagres på grunn av
offentlige pålegg, lover og regler. Bruk kontaktinformasjon nederst i
dette dokumentet for slike henvendelser.

6. Utkopiering av registrerte opplysninger og tilknyttet informasjon
Om ønskelig kan det rekvireres en elektronisk kopi av de registrerte
opplysningene og eventuelle tilknyttede data. Se kontaktinformasjon
nederst i dette dokumentet for slike henvendelser.

7. Klage
Dersom du mener dine opplysninger er registrert på feilaktig grunnlag,
blir benyttet i strid med dine interesser, eller blir benyttet på en måte
som kan forårsake urimelige negative konsekvenser for deg som person,
har du rett til å bringe saken opp for det norske Datatilsynet.
Kontaktinformasjon og retningslinjer finner du på deres hjemmeside
www.datatilsynet.no.

AET – Arbeidsmiljø og Energiteknikk AS
Fjordalléen 14, 0250 Oslo
Tlf.: 901 79 750
info@aet.no

LEDIGE STILLINGER

Spennende mulighet for bioingeniører/mikrobiologer!
Se stillingsannonse her: Kunderådgiver | FINN.no