+47 23 06 73 30 info@aet.no

PRODUKTER

BESKYTTELSE & BEKLEDNING

Overaller og frakker Midjebukser og forkler
Todelt underbekledning Hetter og armbeskytter
Sko-overtrekk og sokker
Munnbind og masker Beskyttelsesbriller
Goggles

HANSKER

Renrom
Sterile
Ordinære
ESD
Kjemikalie
Temperatur
Andre hansker

 

SKO

Vaskbare clogs
Helsesko
ESD
Vernesko
Støvler

DESINFEKSJON & RENGJØRINGSMIDLER

Alkohol
Desinfeksjon
Renromsåpe
Sterilt vann
Fuktede wipes og mopper
Silikon wipes

KLUTER, MOPPER & RENGJØRINGSUTSTYR

Tørr wipes
Fuktede wipes
Tørrmopper og våtmopper
Q-tips og redskaper
Moppestativer
Utstyrsvogner

MATTER

Klebematter
Dycem vaskbare klebematter og belegg
Avlastningsmatter
Spillmats

INNREDNING & MATERIELL

Skriveutstyr
tusjer og penner
Poser og emballasje
Stoler og trillebord
Innredning til
renrom og laboratorier

Validering og testutstyr fra AET ikon

VALIDERING & TESTUTSTYR

Validering
Testverktøy
Swabs
Håndhygienetest

Oppbevaring fra AET ikon

OPPBEVARING

Produkter og systemer for oppbevaring av forbruksmateriell, prøver, agarskåler, rack til reagensrør, hansker, sko

Laboratorieutstyr fra AET ikon

LABORATORIEUTSTYR

Sentrifuger og ristere Pipettecontroller
Tellere
Matter til benker

Forbruksmateriell til laboratorier fra AET ikon

FORBRUKSMATERIELL TIL LABORATORIER

Agarskåler og veieskip Merking
Pipetter og flasker

Luftrensing og ionisering fra AET ikon

LUFTRENSING & IONISERING

Luftrensing og ioniseringssystemer, både mobile og større permanente installasjoner