Great Place To Work

Som en del av RA-Gruppen fikk AET – Arbeidsmiljø og Energiteknikk AS en 8. plass i 2018-kåringen av Norges beste bedrifter i Great Place To Work ® i klassen 20-49 medarbeidere.

Great Place To Work ® er et globalt konsulent- og analyseinstitutt som støtter organisasjoner med å identifisere og utvikle gode arbeidsplasser. Det er tydelige bevis på at forbedring av ledelse og bedriftskultur fører til økt lønnsomhet og konkurransekraft, noe som igjen er med på å sikre trygge norske arbeidsplasser.

Med tilstedeværelse i nærmere 60 land arbeider Great Place To Work ® hver dag for å bidra til et bedre samfunn gjennom å bistå utviklingen av flere gode arbeidsplasser. I Norge har Great Place To Work ® hjulpet norske organisasjoner gjennom mange år.

Kunnskap om hva som kjennetegner de beste arbeidsplassene har Great Place to Work ® samlet og analysert i over 30 år. Great Place To Work ® arbeider med organisasjoner i privat-, offentlig- og frivillig/ideell sektor. Oppdatert kunnskap, innsikt og erfaringer systematiseres og brukes videre i arbeidet med å utvikle og forbedre flere og flere gode arbeidsplasser. Globalt samarbeider Great Place To Work ® med rundt 13 000 virksomheter, og har over tid samlet data fra over 100 millioner mennesker verden over.

Jobb i AET | Great Place to Work