Kurs og opplæring

Tilrettelagte grunnkurs for kunder i renromsteknikk.

Kursene er i samsvar med GMP (Good Manufacturing Practice).

Teoretisk grunnlag

 • Renrommets virkemåte og oppbygging
 • Forurensningskilder
 • Mennesket i renrommet

 

Arbeidsmetoder

 • Hvordan arbeide i et renrom
 • Arbeid i LAF-benker, sikkerhetsbenker
 • Kunnskap og disiplin
 • Motivasjon
 • Ufravikelige regler

 

Bekledning og hygiene

 • Hvilken bekledning for ulike soner
 • Oppbevaring, vask og skift
 • Rekkefølge for av/på-kledning
 • Regler for hygiene

 

Renhold av renrom

 • Preventiv og aktiv pleie
 • Rengjøringspersonalet motivasjon og bakgrunn
 • Metoder, materiell og utstyr, samt riktig bruk
 • Rengjøringsmetoder, praktiske øvelser
 • Validering
 • GMP

 

Valg av kluter og rengjøringsutstyr

 • Klutenes oppbygging, design, råmateriale og egenskaper
 • Bruk av renromskluter
 • Testing
 • Sterile produkter

 

Kurset kan holdes på kundens eget arbeidssted og tilrettelegges etter ønske og behov,
med varighet alt fra 2- 3- 4- timer eller mer.

Hårnett non-woven clip cap fra AET. Hvit.
Totaldesinfisering på renrom fra AET.

Ja, kontakt meg!

Aet.no – din leverandør av utstyr og rekvisita
til renrom, rene miljøer og laboratorier.

Melding er sendt!

Du vil om kort tid bli kontaktet av en hyggelig produktkonsulent for videre hjelp og produktinformasjon.