+47 23 06 73 30 info@aet.no

KURS OG OPPLÆRING

Tilrettelagte grunnkurs for kunder i renromsteknikk.

Kursene er i samsvar med GMP (Good Manufacturing Practice).

FORSLAG TIL TEMAER

Teoretisk grunnlag

Renrommets virkemåte og oppbygging

Forurensningskilder

Mennesket i renrommet

Arbeidsmetoder

Hvordan arbeide i et renrom

Arbeid i LAF-benker, sikkerhetsbenker

Kunnskap og disiplin

Motivasjon

Ufravikelige regler

Bekledning og hygiene

Hvilken bekledning for ulike soner

Oppbevaring, vask og skift

Rekkefølge for av/på-kledning

Regler for hygiene

Renhold av renrom

Preventiv og aktiv pleie

Rengjøringspersonalet motivasjon og bakgrunn

Metoder, materiell og utstyr, samt riktig bruk

Rengjøringsmetoder, praktiske øvelser

Validering

GMP

Valg av kluter og rengjøringsutstyr

Klutenes oppbygging, design, råmateriale og egenskaper

Bruk av renromskluter

Testing

Sterile produkter

Kurset kan holdes på kundens eget arbeidssted og tilrettelegges etter ønske og behov,
med varighet alt fra 2- 3- 4- timer eller mer.

4 + 14 =