KURS OG OPPLÆRING

Oversikt over opplæringstilbud, konferranser i regi

av AET og messer hvor du kan treffe våre fagfolk.

Vi holder tilrettelagt grunnkurs i renromsteknikk
med forslag til følgende temaer:

 

Teoretisk grunnlag:

Renrommets virkemåte og oppbygging

Forurensningskilder

Mennesket i renrommet

Arbeidsmetoder:

Hvordan arbeide i et renrom

Arbeid i LAF-benker, sikkerhetsbenker

Kunnskap og disiplin

Motivasjon

Ufravikelige regler

Bekledning og hygiene:

Hvilken bekledning for ulike soner

Oppbevaring, vask og skift

Rekkefølge for av/på-kledning

Regler for hygiene

Renhold av renrom:

Preventiv og aktiv pleie

Rengjøringspersonalet motivasjon og bakgrunn

Metoder, materiell og utstyr, samt riktig bruk

Rengjøringsmetoder, praktiske øvelser

Validering

GMP

Valg av kluter og rengjøringsutstyr:

Klutenes oppbygging, design, råmateriale og egenskaper

Bruk av renromskluter

Testing

Sterile produkter

Kurset kan holdes på kundens eget arbeidssted og tilrettelegges etter ønske og behov, med varighet alt fra 2- 3- 4- timer eller mer.

15 + 13 =