+47 23 06 73 30 info@aet.no

TOTALDESINFISERING RENROM

Totaldesinfisering og rengjøring av renrom og laboratorier iht GMP

Totaldesinfisering av renrom:

 

Alle renromsklasser

Utføres iht Good Manufacturing Practice (GMP)

Bruker kun godkjent renromsutstyr og validerte midler

Renromsutdannet personell

Rapport med full dokumentasjon

Over 30 års erfaring

Gode referanser

Rådgivning

 

AET – Arbeidsmiljø og Energiteknikk AS har siden 1987 vært en ledende
leverandør av produkter og løsninger til renrom. AET ufører profesjonell
rengjøring og totaldesinfisering av renrom, laboratorier og operasjonssaler.

For å unngå kontaminasjon og få et renrom så rent at det tilfredsstiller
bransje-standarder kreves det spesialtrenet personell,riktig utstyr og
validerte rengjørings- og desinfeksjonsmidler iht til
Good Manufacturing Practice (GMP) eller kundens spesifiserte krav.

Alle oppdrag blir vurdert individuelt i forhold til renromsklasse og behov.
Kontaminasjonsrisiko mot fordeler og ulemper blir avveid nøye.
En skreddersydd plan for både metode og valg av rette produkter blir
utarbeidet før jobben utføres. Det blir skrevet en rapport hvor
oppdraget, utstyr og produkter som er brukt blir grundig dokumentert.

Totaldesinfisering kan utføres regelmessig etter en syklisk plan,
og i forbindelse med nybygg, ombygging og vedlikehold.

2 + 2 =