Totaldesinfisering renrom

Totaldesinfisering og rengjøring av renrom og laboratorier iht GMP

  • Alle renromsklasser
  • Utføres iht Good Manufacturing Practice (GMP)
  • Bruker kun godkjent renromsutstyr og validerte midler
  • Renromsutdannet personell
  • Rapport med full dokumentasjon
  • Over 30 års erfaring
  • Gode referanser
  • Rådgivning

AET – Arbeidsmiljø og Energiteknikk AS har siden 1987 vært en ledende leverandør av produkter og løsninger til renrom. AET ufører profesjonellrengjøring og totaldesinfisering av renrom, laboratorier og operasjonssaler.

For å unngå kontaminasjon og få et renrom så rent at det tilfredsstiller bransje-standarder kreves det spesialtrenet personell, riktig utstyr og validerte rengjørings- og desinfeksjonsmidler iht til Good Manufacturing Practice (GMP) eller kundens spesifiserte krav.

Alle oppdrag blir vurdert individuelt i forhold til renromsklasse og behov. Kontaminasjonsrisiko mot fordeler og ulemper blir avveid nøye. En skreddersydd plan for både metode og valg av rette produkter blir utarbeidet før jobben utføres. Det blir skrevet en rapport hvor oppdraget, utstyr og produkter som er brukt blir grundig dokumentert.

Totaldesinfisering kan utføres regelmessig etter en syklisk plan, og i forbindelse med nybygg, ombygging og vedlikehold. 

Hårnett non-woven clip cap fra AET. Hvit.
Totaldesinfisering på renrom fra AET.

Ja, kontakt meg!

Aet.no – din leverandør av utstyr og rekvisita
til renrom, rene miljøer og laboratorier.

Melding er sendt!

Du vil om kort tid bli kontaktet av en hyggelig produktkonsulent for videre hjelp og produktinformasjon.