SERVICE OG VEDLIKEHOLD

Oversikt over typer service- og vedlikeholdstjenester vi leverer innen «renhetsbransjen».

Tester tilgjengelige:

Trykkmåling

Hastighetsmåling

Røyk Visualisering

DOP/DOS

Partikkeltellinger

IQOQ

KI Discus (operatørbeskyttelse)

Fysisk Inspeksjon

Tiltak/Anbefaling

 

Anlegg som omfattes:

Isolatorer (hanskebokser) alle typer

Klasse I, II og III mikrobiologiske sikkerhetsskap

Horisontale og vertikale LAF- kabinetter

Pulverhåndterings produkter, inkludert downflow boder

Avtrekksskap

Ultra ren luft operasjonssaler

Renrom

Filtrering systemer

 

Vi disponerer følgende testutstyr:

Partikkelteller

Hastighetsmåler

Mikro-manometer

Fotometer

Aerosol generator

Ki-discus

Lysmåler

Lydmåler

1 + 13 =