Kluter

TechniCloth II

Tørr renromsklut

Varenummer: TX1109
  • Rengjør overflater, utstyr og deler
  • Absorberer søl
  • For påføring og fjerning av smøremidler, lim, rester og andre oppløsninger/væsker og desinfeksjonsmidler
  • Rengjøring med løsemidler som isopropanol alkohol (IPA), etanol (IMS), aceton og avfetting
  • Rens av hansker, teknisk utstyr, pc, tastaturer, telefoner og annet utstyr som skal brukes i renrom