Validering

Opplæring i forurensningskontroll er viktig hvis GMP skal overholdes. AET tilbyr produkter og opplæring av personell, samt test av operatørteknikk slik at høye driftsstandarder kan opprettholdes.