+47 23 06 73 30 info@aet.no

PERSONVERNERKLÆRING

Personvernerklæring for AET AS

Denne personvernerklæringen gjelder firma- og personopplysninger innsamlet av AET AS gjennom opprettelse av kundeforhold eller annen kontakt som medfører registrering av personopplysninger.
Spørsmål angående denne erklæringen eller emner berørt i denne erklæringen, kan rettes til: Pål-Espen Tørisen, telefon: 901 79 750.

1. Formålet med innsamling og registrering
Vi ber om personopplysninger når:
Ditt firma registres som ny leverandør og du er kontaktperson.
Dersom du er i kontakt med oss i andre sammenhenger som medfører behov for registrering av personopplysninger. Dette kan f.eks. være som potensiell samarbeidspartner innenfor et prosjekt, utvikling av en forretningside eller et investerings case.

2. Hva slags opplysninger kan bli registrert?
Firma kredittopplysning
Firmanavn
Organisasjonsnummer
Ditt navn som kontaktperson med e-post og telefon
Firmaadresse

3. Hvem får tilgang til disse opplysningene?
Disse opplysningene brukes kun internt av nøkkelpersonell i AET AS. Alle våre underleverandører er underlagt databehandleravtaler som sikrer at dine personopplysninger lagres på sikre systemer i Norge, at de ikke blir overført til andre og at de blir behandlet i tråd med gjeldende lover og regler. Underleverandørene og deres ansatte er av denne avtalen forpliktet til å bevare taushet om så vel kundeforhold som opplysninger vi lagrer og behandler hos dem. Dette, sammen med våre egne interne instrukser og rutiner, er med på å redusere risikoen for uønsket bruk og spredning av personopplysninger under vår kontroll til et minimum. Våre rutiner blir jevnlig gjennomgått og kontrollert for å sikre fortsatt samsvar med gjeldende lover og regler.

4. Lagring og oppbevaring
AET AS lagrer ikke personopplysninger i lengre tidsrom enn det som er lovlig og nødvendig i forhold til de formålene opplysningene ble samlet inn for. Lagringsperioden vil variere avhengig av til hvilke formål opplysningene ble registrert. Dersom all lovlig bruk av opplysningene er opphørt og ingen ytterligere lovmessige krav gjør at opplysninger fortsatt må lagres, vil disse bli rutinemessig slettet fra våre systemer senest innen 3 måneder etter at formålet er opphørt.

5. Rett til innsyn i, rettelser av og sletting av personopplysninger
Du har når som helst rett til å få innsyn i hvilke opplysninger vi har registrert om deg. Du har også rett til å få korrigert feilaktige eller endrede opplysninger, trekke tilbake ett eller flere samtykker angående forskjellig bruk av opplysningen og til å be om at opplysningene slettes. Vær oppmerksom på at noen opplysninger kan måtte lagres på grunn av offentlige pålegg, lover og regler. Bruk kontaktinformasjon nederst i dette dokumentet for slike henvendelser.

6. Utkopiering av registrerte opplysninger og tilknyttet informasjon
Om ønskelig kan det rekvireres en elektronisk kopi av de registrerte opplysningene og eventuelle tilknyttede data. Se kontaktinformasjon nederst i dette dokumentet for slike henvendelser.

7. Klage
Dersom du mener dine opplysninger er registrert på feilaktig grunnlag, blir benyttet i strid med dine interesser, eller blir benyttet på en måte som kan forårsake urimelige negative konsekvenser for deg som person, har du rett til å bringe saken opp for det norske Datatilsynet. Kontaktinformasjon og retningslinjer finner du på deres hjemmeside www.datatilsynet.no.

AET AS
Østerdalsgata 1J 0658 Oslo
Tlf.: 901 79 750
info@aet.no