Operasjonstak

Operasjonstak

 

Sammenlignet med konvensjonell turbulent ventilasjon, kan vertikal laminær luftstrøm (High Quality Laminar Air Flow) redusere antallet infeksjoner etter operasjonen med over 50%. I mange studier på luftvekslingssystemer for operasjonssaler, viser det seg at vertikal laminær luftstrøm er overlegent den beste metoden.

Hensikten med å ventilere en operasjonssal er å minimere pasientens risiko for at såret utsettes for kontaminasjon som kommer fra mennesker og andre u-sterile kilder. Ventilasjonen fjerner også anestesigasser som måtte komme ut i rommet.I laminær luftstrøm, sirkulerer hele luftstrømmen i en retning og forskyver den eksisterende luften i operasjonsområdet. I ventilasjonssystemer basert på vertikal laminær luftstrøm, blir den innkommende luften blåst rett ned gjennom mikrofilter over operasjonsbordet.

Den nedadgående luftstrømmen hindrer luftmassene i å blande seg i arbeidsområdet. Luften i operasjonsområdet blir kontinuerlig skiftet ut. Samtidig erstattes den brukte luften med frisk luft, minst 20 ganger per time.Luften i rommet blir resirkulert, blandet med frisk luft, filtrert på nytt og blåst tilbake i rommet. På denne måten  er det ikke nødvendig med store mengder frisk luft i forhold til tradisjonelle systemer. Dette holder energikostnadene nede, samtidig som sikkerheten er svært høy sammenlignet med konvensjonelle systemer

 

Ta gjerne kontakt for mer informasjon.