Service og vedlikehold
AET sine servicemedarbeidere er kurset lokalt og på fabrikker i et omfattende utvalg av ren-luftsutstyr, samt kurset hos den nordiske R3 foreningen. Ren-luftsutstyr skal testes og vedlikeholdes jevnlig for å sikre sikkerhet, ytelse og selvfølgelig overholdelse av gjeldende standarder. Vi utfører også tekniske reparasjoner på produkter vi leverer.


Tester tilgjengelige:

 • Trykkmåling
 • Hastighetsmåling
 • Røyk Visualisering
 • DOP/DOS
 • Partikkeltellinger
 • IQOQ
 • KI Discus (operatørbeskyttelse)
 • Fysisk Inspeksjon
 • Tiltak/Anbefaling

Anlegg som omfattes:

 • Isolatorer (hanskebokser) alle typer
 • Klasse I, II og III mikrobiologiske sikkerhetsskap
 • Horisontale og vertikale LAF- kabinetter
 • Pulverhåndterings produkter, inkludert downflow boder
 • Avtrekksskap
 • Ultra ren luft operasjonssaler
 • Renrom
 • Filtrering systemer

Vi disponerer følgende testutstyr:

 • Partikkelteller
 • Hastighetsmåler
 • Mikro-manometer
 • Fotometer
 • Aerosol generator
 • Ki-discus
 • Lysmåler
 • Lydmåler